Επιλέψτε ένα Κανάλι

Το προεπιλεγμένο κανάλι για διαφάνειες, όλοι οι δημόσιοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτού του καναλιού.

Κανάλι συνεργατών

Ιδιωτικό Κανάλι

Χρησιμοποιείται για να δημοσιεύσετε διαφάνειες στο δίκτυο συνεργατών με ιδιωτικό χαρακτηρισμό.